dimarts, 16 de desembre de 2014

“DIDASKALOS EIMI” (JO TAMBÉ SÓC MESTRE/A)

(JO TAMBÉ SÓC MESTRE/A)
 1r DE BATXILLERAT HUMANÍSTICA l’ Institut Josep Serrat i Bonastre hem desenvolupat estratègies i tècniques metodològiques per a les assignatures de Grec i Llatí basades en el concepte de cooperació i autoregulació dels aprenentatges per part dels alumnes. Dins d’aquest context metodològic, enguany hem aplicat l’aprenentatge cooperatiu entre iguals amb els alumnes de 1r de Batxillerat de Grec clàssic i Llatí. Aquest projecte rep el nom de “DIDASKALOS EIMI” (“JO TAMBÉ SÓC MESTRE/A”).


Autor: Víctor Domínguez


• PUNT DE PARTENÇA DE L'ACTIVITAT:
Abans de portar a terme a l’aula el treball en cooperació, els alumnes de Grec de 1r de Batxillerat van preparar-se l’ alfabet grec per als alumnes que cursen l’Optativa de Llatí de 4t de l’ESO. Van elaborar exercicis i activitats per saber si l’alumnat de 4t havia assolit els coneixements exposats. Mentestrant anaven observant si aquests últims havien entès el tema tractat.

• DESENVOLUPAMENT DE L‘ACTIVITAT:
Durant una hora els alumnes de 1r de Grec van fer de “professors” de Grec als seus companys de 4t de l’ESO, tot explicant l’alfabet grec. En ser pocs alumnes (8 a 1r de Batx. i 14 a 4t de l’ESO) cada alumne-professor de 1r de Batx. tenia un o dos alumnes de 4t, fet que afavorí la tasca pedagògica peldidaskalosformant 8 grups de diferent nivell educatiu. Elsdidaskaloicomençaren explicant l’origen grec de l’alfabet llatí, la mare comuna d’ambdues llengües clàssique(l'indoeuropeu) , continuaren amb els signes vocàlics i consonàntics de l’alfabet grec i acabaren llegint i escrivint en grec antic, sempre amb el seu suport en paper per a poder cerciorar el seu ensenyament.
Mentrestant, els seus alumnes, elsmaqhtaianaven prenent apunts dels seus companys de 1r de Batx. Cada cop que elsdidaskaloiacabaven un subtema (e.g.: lectura de targetes en grec, escriure un acudit en grec antic, etc…) feien exercicis de comprovació per observar si els seus alumnes havien entès allò explicat, tot corregint elsdidaskaloi” les errades o dubtes dels seus alumnes.EXEMPLE D'INFORME ESCRIT DE VALORACIÓ DELS “∆IA∑KALOI” I ELS MAQHTAI
VALORACIÓ: ANDREA TORRENTE (ΜΑΘΗΤΗΣ) 1R BATX. HUMANÍSTIC

El passat dimecres 26 de novembre vam fer una activitat els alumnes de primer de batxillerat i els de quart de l’ESO.
Nosaltres els de batxillerat, vam fer de professors als nois i noies de quart ja que els hi vam ensenyar l’alfabet grec, la pronunciació de les lletres, com s’escrivien, ...
A mi em va semblar molt bona idea, ja que, tal i com ho vam fer, vam convertir una part de temari, en un aspecte lúdic i divertit. A més també em va servir per revisar aspectes fets anteriorment.
Cadascú dels alumnes de grec vam dividir-nos la classe de llatí de quart de l’ESO, i per persona teníem a dos nois o noies.
Jo feia de professora de dos nois, m’ho vaig passar molt bé amb ells, encara que un d’ells era una mica entremaliat. Però, tot i així, crec que ho van entendre tot, a més que espero que no se’ls hi fes molt pesat, ja que ho vaig intentar fer de la manera més divertida possible.
Per tant, aquesta activitat m’ha agradat molt, encara que també he de dir, que sembla més fàcil del que és. 

Videos representatius de l'activitat:

REFLEXIONS SOBRE L’APRENENTATGE COOPERATIU ENTRE IGUALS: TRENCAMENT DE LA DISTÀNCIA ENTRE ELS ROLS DEL PROFESSORAT I L’ALUMNAT
Reflexionant sobre el treball cooperatiu i la tasca docent, penso que, si en alguna de les metodologies cooperatives es fa evident el trencament d’aquesta distància entre el rol de l’alumne i el professor, és a la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu entre iguals.  De fet, el professorat hauríem de començar a deixar de ser els únics motors de l’ensenyament-aprenentatge i caldria obrir parcel.les als alumnes perquè comencessin a ser ells mateixos subjectes actius del seu propi desenvolupament acadèmico-humà.
Segons la meva pròpia experiència, en dur a terme a l’aula la metodologia cooperativa entre iguals, quan un alumne és capaç d’exposar a un altre un contingut de la matèria, significa que aquest alumne/professor ha interioritzat abastament aquell tema.
L’aprenentatge entre iguals (‘inter pares’) trenca amb el model d’aula tradicional basat en la transmissió de coneixements  exclusivament per part del docent. L’alumnat serà el veritable protagonista del procès, afavorint que cada vegada siguin aquests alumnes més autònoms i partíceps en l’aprenentatge de l’assignatura. Aquest fet provoca que la tasca docent ja no se li presenti a l’alumne llunyana i vertical, ans tot el contrari, horitzontal i pròpia, perquè  el deixeble comença a ser conscient de la dificultat en la tasca educativa (ha d’explicar un contingut ja vist a un altre alumne d’inferior nivell educatiu) i se situa, així, en el mateix pla d’acció i organització que el professor.
En realitat, el propi moteducacióprové de l’ètim llatíe-duco” que significa guiar, conduir, i –de fet- els docents hauríem d’esdevenir mers guies de la tasca docent, deixant ser als alumnes partíceps plens del seu propi procès d’ensenyament-aprenentatge.
Ruth Guinovart i Gumí


Professora de Clàssiques de l’Institut Josep Serrat i Bonastre (Barcelona)