dilluns, 18 de maig de 2015

INTERCANVI DE SABERS. TRANSVERSALITAT DEL CONEIXEMENT.El passat mes d’abril, els alumnes de 1r de Batxillerat de l’assignatura de Grec Clàssic, van preparar una activitat lúdica i amena per als alumnes de 1r de Batxillerat científic-tecnològic a la biblioteca del centre. 
  
Aquest projecte porta el títol de “LES ARRELS CLÀSSIQUES EN EL VOCABULARI CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC”  i es basa en la importància del lèxic grecollatí en àmbits de sabers tan diversos com són les matemàtiques, la medicina, la química, la física, la tecnologia…  

Ètims com, per exemple, trigonometria, otorrinolaringòleg, anemòmetre, estomatorràgia i (triangle) isòsceles provenen del grec i del llatí  i el fet de conèixer aquests mots facil·lita l’aprenentatge significatiu en les assignatures de ciències i tecnologia.

Els nostres alumnes de grec van fer durant 2 hores de professors als alumnes de ciències amb activitats i exercicis molt amens tot emprant tècniques d’aprenentatge cooperatiu entre iguals.

Perquè què és el coneixement, sinó la transversalitat de tots els sabers, siguin lingüístics o científics? Certament, en aquestes dues hores , les ciències i les lletres s’uniren en un sol saber, el coneixement.

Trobeu una petita mostra d’aquesta magnífica activitat: